Şeyhülislam Kemalpaşazâde’nin Cinler Hakkında Manzum Fetvâsı Ve Ahlât-ı Erbaa Açısından Tahlili
2021, Sayı 80, Sayfa 029-042
Muhittin ELİAÇIK

Yukarıdaki kodu giriniz.