Panorama Romanına “Büyük İnkılâp ve Küçük Politika” Çerçevesinden Bakmak
2021, Sayı 80, Sayfa 197-220
Elif TÜRKİSLAMOĞLU

Yukarıdaki kodu giriniz.