Osmanlı Dönemi Bir Sanayi İşletmesi Olarak Değirmenler: Tosya Nahiyesi Örneği (1578/1579)
2021, Sayı 81, Sayfa 175-200
İlker YİĞİT

Yukarıdaki kodu giriniz.