Tarihî Türkçe Tıp Metinlerinde Savaş Aletleri ve Savaş Yaralarının Tedavileri
2019, Sayı 77 - Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı, Sayfa 281-306
Meryem ASLAN

Yukarıdaki kodu giriniz.