Anadolu Kırsalında Göçün Dünkü (XVI-XX. Yüzyıl) Yapısı: Manisa ve Konya Çevresi Üzerinden Bir Göç Okuma Denemesi
2019, Sayı 76, Sayfa 205-244
İlker YİĞİT

Yukarıdaki kodu giriniz.