1892 ve 1893’te Basılmış Bir Türk Edebiyatı Antolojisi: Enmuzec-i Edebiyyat-ı Türkiyye
2019, Sayı 76, Sayfa 65-88
âdem CEYHAN

Yukarıdaki kodu giriniz.