Tarihî Kaynaklara Göre Anadolu Selçuklu Devri Camcılığı
2009, Sayı 54, Sayfa 201-216
Zekiye UYSAL

Yukarıdaki kodu giriniz.