Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras
2018, Sayı 75, Sayfa 99-120
Osman GÜMÜŞÇÜ

Yukarıdaki kodu giriniz.