Etik, Tıp Etiği, Tep Etiği İlkeleri Ve Hasta Hekim İlişkilerinde Etiğin Yeri
2005, Sayı 44 - Etik Özel Sayısı, Sayfa 027-072
Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR

Yukarıdaki kodu giriniz.