Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim-Öğretimde Millilik ve Bütünlük
1999, Sayı 33 - Cumhuriyet Özel Sayısı - III, Sayfa 673-697
Ergünöz AKÇORA

Yukarıdaki kodu giriniz.