Tarihçe, Amaç ve Kapsam

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli, hakemli, akademik bir yayını olan ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN: 1010-867X  e-ISSN: 2667-8713), yayın hayatına 1985 yılında başlamıştır. Kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’dır.    

MLA International Bibliography, EBSCOhost, SOBIAD, TR Dizin, İSAM, DAVET, ASI (Advanced Search Index), AYK Dergi Dizini ve Academindex tarafından taranan ERDEM Dergisi, yılda 2 sayı hâlinde Haziran/Yaz - Aralık/Kış aylarında çevrim içi ve basılı şekilde yayımlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce ve diğer Türk lehçelerinde hazırlanan araştırma makalesi, sanat ve edebiyat makalesi türlerinde akademik çalışmalar yayımlanır.

ERDEM dergisi köklü bir geleneğe sahiptir; sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yaptığı akademik yayınlar ile tanınır. Bilimsel kalitenin yanı sıra, dergi hem yazarlar hem de okuyucular için kolay ulaşılabilir akademik bilgiyi, yeni sayılarını ve arşivini genel ağ sitesi üzerinden kamuoyuna ücretsiz olarak erişime açmıştır.

Konu Alanları:

ERDEM dergisinde edebiyat, sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında hazırlanmış akademik makaleler yayımlanır.

Lisanslar, Kaynak ve Atıf Gösterme Biçimi

ERDEM, Creative Commons (CC) Atıf 4.0 Uluslararası Lisans (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr) ile lisanslanmıştır.

Dergideki makaleler/yazılar LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenir.

Dergi, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.

ERDEM dergisinde yayımlanan makalelerde, APA tabanlı ERDEM’e özgü geliştirilmiş atıf ve kaynak gösterme sistemi (bu sistemle ilgili gerekli bilgi “ERDEM Dergisi Yayın İlkeleri” bölümünde bulunmaktadır)  kullanılır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim, bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Amacımız sosyal bilimlerin ilgili alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimine ve bilgi paylaşımına katkı sunmaktır.

Yayın Platformlarımız:

https://erdem.gov.tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem

Telefon: +90 312 284 34 18 (1355)

E-Posta:

erdemdergisi@akmb.gov.tr