YÖNETİM

Kurucu/Founder

Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI (1913-1993)

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına Başkan V.

Dr. Zeki ERASLAN

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adem UZUN

Editörler/Editors

Dr. Hasan Ali ÇETİN

Yüksek Kurum Uzmanı

 

Yayın Kurulu

Dr. Zeki ERASLAN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı)

Doç. Dr. Adem UZUN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Ankara Sos. Bil. Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz UNAT (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Dr. Dursun Ali TÖKEL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

 

 

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Âdem CEYHAN (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin KÂHYA (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Alâattin KARACA (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.)

Doç. Dr. Mehmet BİRGÜL (Uludağ Üniversitesi)