YÖNETİM

Kurucu/Founder

Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI (1913-1993)

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına Başkan V.

Dr. Zeki ERASLAN

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor

Başkan Yardımcısı Dr. Adem UZUN

Editörler/Editors

Dr. Hasan Ali ÇETİN

Yüksek Kurum Uzmanı

Editör Yardımcısı/Associate Editor

Diğdem PARLAK

Yayın Kurulu

Dr. Zeki ERASLAN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı)

Dr. Adem UZUN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Ankara Sos. Bil. Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin KASIM (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN (Ankara H. Bayram Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık ŞAHİN (Ankara Üniversitesi)

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Âdem CEYHAN (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin KÂHYA (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Alâattin KARACA (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.)

Doç. Dr. Mehmet BİRGÜL (Uludağ Üniversitesi)