Erdem, MLA International Bibliography, EBSCOhost, ASOS İndeks, SOBIAD ve TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.
  • MLA International Bibliography
  • EBSCOhost
  • ASOS İndeks
  • SOBIAD
  • TR Dizin