Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan Erdem, insan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli bir uluslararası dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkar. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.

Yazıların Değerlendirilmesi

 • Erdem'e gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Ilkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatında yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde isaretleyerek dergiye geri gönderir.
 • Yazılardaki görüslerin sorumlulugu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi'ne devredilmis sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.
 • Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Yayın Dili

 • Erdem'in dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda, derginin beste birini geçmeyecek sekilde, Ingilizce veya diger Türk lehçeleriyle yazılmıs yazılara da yer verilebilir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmıs olması gerekir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

 • Yazılar, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralıgıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunlugu 6000 sözcügü geçmemelidir. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon isaretleri varsa editörlük yapılabilecek sekilde belirtilmelidir.
 • Yazarın adı, soyadı koyu harflerle; unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi ise dipnotta normal harflerle yazılmalıdır.
 • Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 10 sözcüğü geçmemelidir.
 • Makalenin başında, 350 ila 400 sözcükten oluşan Türkçe özet ve Türkçe özetten sonra İngilizce özet yer almalıdır. 12 punto ile yazılan özetlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 5 ila 8 sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.
 • Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.
 • Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, "tırnak içinde" gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem "tırnak içinde" hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
 • Doğrudan alıntılar "tırnak içinde" verilir. Alıntılar 4 satırdan uzun olduğunda, bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri sekme komutuyla yapılır; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda yazı karakterinin boyutu değistirilmez; 12 punto ile yazılır.
 • Yazımda, özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.

Kaynak Gösterimi

 • Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise "tırnak içinde" yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir.
 • Metin içindeki göndermeler, yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı ve sayfa numarası olmak üzere parantez içinde şu sekilde yazılır: (Köprülü 1932: 120). Cümle içinde yazarın adı geçmisse, parantez içinde tekrarlanmasına gerek yoktur: (1932: 120).
 • Birden fazla yazarlı yayınlarda, isimler metin içinde şu sekilde gösterilir: (Jameson ve Habermas, Lyotard 1990).
 • Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.
 • Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
 • Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Atıf yapılmayan çalısmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak asağıdaki şekilde yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulundugu sayfa aralıkları belirtilmelidir.

Ayvazoğlu, Beşir (2012). "Peyami Safa'nın Hareket Yazıları", Erdem 62, s.1-16.

Ergin, Muharrem (1991). Dede Korkut Kitabı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gümüş, Semih (Ocak 2014). "Tarihin Rüyasını Gören Yazar: İhsan Oktay Anar", (Erişim tarihi: 2 Şubat 2014), <http://www.milliyetsanat.com/kitap/ kapak-konusu/tarihin-ruyasini-goren-yazar-ihsan-oktay-anar/336>

Jameson, Fredric ve Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard (1990). Postmodernizm, Haz. Necmi Zeka, Çev. Gülengül Nalis, Dumrul Sabuncuoğlu ve Deniz Erksan, İstanbul: Kıyı Yayınları.

Moran, Berna (1994). "Bilge Karasu'nun Kılavuzu", Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, İstanbul: İletişim Yayınları, s.119-134.

Tanpınar, Ahmet Hamdi (1969). Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz. Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları.