1. Makale Gönderme

Erdem dergisine makale gönderimi ve sonrasındaki bütün süreçlerin takip ve ilerlemesi https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresi üzerinden yapılır.

Sisteme üye olmayan yazar ve hakemlerin https://yaysis.ayk.gov.tr/Basim Yayin/register adresinden üyelik işlemlerini tamamlaması gereklidir.

Üyelik işlemini tamamlayan yazarlarımız, sistem üzerinden Kurum olarak Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi olarak da Erdem’i tercih eder. Sisteme makale ve yazar ile ilgili istenen bilgiler doğru bir şekilde girilir, makalenin pdf, word hâli ve ayrıca kaynakçası yüklenmelidir.

2. Makale Ön İncelemesi 

YAYSİS üzerinden gönderilen makaleler sırayla şu aşamalardan geçer:

2.1. Dergi editörlüğü, makalenin Erdem Dergisi Yayın İlkelerine, Kurumun görev alanına ve derginin konu alanına göre uygunluğunu kontrol eder. Bu kriterlere uymayan makaleler editörler tarafından yazarına gerekçesiyle birlikte iade edilir. Bu aşama 7-10 gün arasında tamamlanır.

* Yazar, kendisine yapılan uyarıları dikkate alarak makalesini kriterlere uygun hâle getirip dergiye yeniden makale başvurusu yapabilir.

2.2 Editörlük incelemesinden geçen ve uygun görülen makaleler bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere konu alanına göre ilgili Kurum uzmanlarına yönlendirilir. Kurum uzmanları makale hakkındaki görüşlerini ve konu alanına uygun olarak tespit ettikleri hakem önerilerini (2 asil, 2 yedek hakem ismi) “Makale Ön İnceleme Formu”nu doldurarak Erdem Dergisi Yayın Kuruluna sunar. Makalenin intihal denetimi de bu aşamada yapılır. Uzman ön inceleme aşaması 7-10 gün arasında tamamlanır.

3. Erdem Dergisi Yayın Kurulu İncelemesi

3.1 Dergi gündeminin yoğunluğuna göre toplanan Erdem Dergisi Yayın Kurulu, makale metnini bilimsel yeterlilik kriterleri açısından Kurum uzmanınca hazırlanan “Makale Ön İnceleme Formu”nu da dikkate alarak değerlendirir.

Yayın Kurulu, incelemesinin ardından makale hakkında “Hakeme Gönderme” veya “Ret” kararı verebilir.

Kurul kararına göre makale, belirlenen 2 hakeme editörlük tarafından gönderilir veya “Ret” kararı yazara bildirilir.

Hakem Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları (AKMB, ATAM, TDK, TTK) bütün yayın süreçlerinde olduğu gibi hakemlik için de YAYSİS’i kullanmaktadır. Kitap ve makale süreçlerinde hakem/inceleyici olmak isteyen sosyal bilimler alanlarında uzman olan bilim insanları https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin bağlantısı kullanılarak sisteme üye olabilir. Üyelikleri Kurum yönetimlerince onaylananlar, uzmanlık alanlarına göre hakem/inceleyici olarak görevlendirilebilirler.

Yayımlanan makaleler için inceleme görevini tamamlayan hakemlerin isimleri, Erdem dergisinin ilgili sayısında yayımlanır.

Hakemlik Süreci

Erdem dergisi “Kör Hakemlik Sistemi”ni kullanır. Yazar ve hakemler, makale süreci sonuçlanmadan birbiri hakkında bilgi sahibi olamazlar.

Hakemler makale için “onay”, “ret” veya “düzeltme” kararı verebilir. Yazarlar sistem üzerinden kendilerine iletilen “düzeltme” raporlarının gereğini 1 ay içinde tamamlar ve makalenin düzeltilmiş hâlini sisteme yükler.

Makale, 2 “onay” aldığı takdirde Erdem Dergisi Yayın Kurulunun “öneri ve kararı”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayıyla yayın planına göre uygun sayıda yayımlanır.

Makale, 2 “ret” aldığı takdirde basılmaz ve hakem süreci sonlandırılır. 1 “onay” 1 “ret” alan makale, 3. hakeme gönderilir.

TELİF ÖDEMESİ

ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.