Yazar Rehberi

1. Makale Gönderme

Erdem dergisi, makale başvuru ve değerlendirme süreçlerinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan Yayın Takip Sistemi’ni (YAYSİS) kullanmaktadır. Makale gönderimi için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmamaktadır.

Erdem dergisine makale gönderimi ve devamındaki bütün süreçlerin takip ve ilerlemesi https://giris.ayk.gov.tr/signin adresi üzerinden yapılır. Sisteme üye olmayan yazar ve hakemlerin https://giris.ayk.gov.tr/signin adresinden üyelik işlemlerini tamamlaması gereklidir.

Üyelik işlemini tamamlayan yazarlarımız, sistem üzerinden Kurum olarak Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi olarak da Erdem’i tercih eder. Sisteme makale ve yazar ile ilgili istenen bilgiler doğru bir şekilde girilir. Makalenin pdf, word hâli ve ayrıca kaynakçası yüklenmelidir. Taahhütname metni dijital olarak onaylanmalıdır, bu onay ıslak imza yerine geçer.

ERDEM dergisine makale gönderme sürecinde yazarlarımıza rehber olarak https://yaysis2.ayk.gov.tr/yts/educationPage adresinde “Eser Gönderme Eğitim Videosu” bulunmaktadır. 

 

2. Makale Ön İncelemesi 

YAYSİS üzerinden gönderilen makaleler sırayla şu aşamalardan geçer:

2.1. Dergi editörlüğü, makalenin Erdem Dergisi Yayın İlkelerine, Kurumun görev alanına ve derginin konu alanına göre uygunluğunu kontrol eder. Bu kriterlere uymayan makaleler editörler tarafından yazarına gerekçesiyle birlikte iade edilir. Yazar, kendisine yapılan uyarıları dikkate alarak makalesini kriterlere uygun hâle getirip dergiye yeniden makale başvurusu yapabilir. Bu aşama 7-10 gün arasında tamamlanır.

2.2 Editörlük incelemesinden geçen ve uygun görülen makaleler bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere konu alanına göre ilgili Kurum uzmanlarına yönlendirilir. Kurum uzmanları makale hakkındaki görüşlerini ve konu alanına uygun olarak tespit ettikleri hakem önerilerini (2 asil, 2 yedek) “Makale Ön İnceleme Formu”nu doldurarak Erdem Dergisi Yayın Kurulu’na sunar. Uzman ön inceleme aşaması 7-10 gün arasında tamamlanır.

Makalenin intihal denetimi YAYSİS tarafından makale sisteme yüklendiğinde otomatik olarak intihal.net aracılığıyla yapılır. Benzerlik oranı %20’yi geçemez.

 

3. Erdem Dergisi Yayın Kurulu İncelemesi

3.1 Dergi gündeminin yoğunluğuna göre toplanan Erdem Dergisi Yayın Kurulu, makale metnini bilimsel yeterlilik kriterleri açısından Kurum uzmanınca hazırlanan “Makale Ön İnceleme Formu”nu da dikkate alarak değerlendirir.

Yayın Kurulu, incelemesinin ardından makale hakkında “Hakeme Gönderme” veya “Ret” kararı verebilir.

Kurul kararına göre makale, belirlenen 2 hakeme editörlük tarafından gönderilir veya “Ret” kararı yazara bildirilir.

 

Telif Ödemesi

ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği” (https://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c37-yoenetmelikler/telf-hakki-yayin-ve-sati-yoenetmel/) hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Dergi, makale başvuru sahiplerinden başvuru veya diğer süreçlerle ilgili bir ücret talep etmez ancak yazısını değerlendirme süreci devam ederken Yayın Komisyonunca/Yönetim Kurulunca kabul edilecek mücbir bir gerekçe olmadan geri çeken yazarlardan inceleme ücreti tahsil edilir.

 

Hakem Rehberi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları (AKMB, ATAM, TDK, TTK) bütün yayın süreçlerinde olduğu gibi makale hakemlik için de YAYSİS’i kullanmaktadır. Kitap ve makale süreçlerinde hakem/inceleyici olmak isteyen sosyal bilimler alanlarında uzman olan bilim insanları https://giris.ayk.gov.tr/signin bağlantısı kullanılarak sisteme üye olabilir. Üyelikleri tamamlanan bilim insanları, Yayın Kurulu tarafından uzmanlık alanlarına göre hakem/inceleyici olarak görevlendirilebilir.

Yayımlanan makaleler için inceleme görevini tamamlayan hakemlerin isimleri, ERDEM dergisinin ilgili sayısında yayımlanır.

 

Hakemlik Süreci

ERDEM dergisi “Kör Hakemlik Sistemi”ni kullanır. Yazar ve hakemler, makale süreci sonuçlanmadan birbiri hakkında bilgi sahibi olamazlar.

Hakemler makale için “onay”, “ret” veya “düzeltme” kararı verebilir. Yazarlar sistem üzerinden kendilerine iletilen “düzeltme” raporlarının gereğini 1 ay içinde tamamlar ve makalenin düzeltilmiş hâlini sisteme yükler.

Makale, 2 “ret” aldığı takdirde basılmaz ve hakem süreci sonlandırılır. 1 “onay” 1 “ret” alan makale, 3. hakeme gönderilir.

 

Makalelerin Yayımlanması

Makale, hakemlerden 2 “onay” aldığı takdirde Erdem Dergisi Yayın Kurulunun öneri ve kararı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayıyla yayın planına göre uygun sayıda yayımlanır.

Dergide yayımlanan her makaleye DOI (Digital Object Identifier System - dijital nesne tanımlayıcı) numarası verilir, yazarlara ait ORCID (Open Researcher and Contributor ID - Açık Araştırmacı ve Katkıda Bulunan Kimliği) numarası yazar bilgileri içerisinde yayımlanır.

 

Telif Ödemesi

ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği” (https://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c37-yoenetmelikler/telf-hakki-yayin-ve-sati-yoenetmel/) hükümlerine göre telif ödemesi yapar.