Anahtar Kelime Sayfalar
trabzon 139, 99
greek state 139
turkish beyliks 139
history.key words: trabzon 139
history 139
rum devleti 139
türk beylikleri 139
tarih 139
jerusalem 79
temple 79
kubbat al-sakhra 79
abdulmalik 79
koran 79
kudüs 79
mabed 79
kubbetü’s-sahra 79
abdulmelik 79
kur’an 79
serender/serendi 99
history teaching 1
educations 1
turkey 1
primary and secondary education 1
tarih öğretimi 1
eğitim 1
türkiye 1
ilk ve ortaöğretim 1
sivas 59
İzzettin keykavus i hospital 59
niğde 59
niğde alaeddin mosque 59
symbol 59
i. i̇zzeddin keykavus şifahanesi 59
niğde alaeddin camii 59
simge 59
tourism 119
heritage tourism 119
tour 119
atatürk houses 119
turizm 119
miras turizmi 119
tur 119
atatürk 119
ev 119
grave 147
gravestone 147
decoration 147
otoman cemetery culture 147
mezar 147
mezar taşı 147
süsleme 147
osmanlı mezarlık kültürü 147
individualization 29
socialization 29
social change 29
globalization 29
bireyselleşme 29
toplumsallaşma 29
toplumsal değişme 29
küreselleşme 29