Antik Dönem Tıbbının Müntahab-ı Şifa’da Tezahürü

Babür Mehmet Akarsu, Fuat Yöndemli̇, Seda Akarsu

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 1-22 DOI: 10.32704/erdem.749007
0 1072

Bilim Tarihi Perspektifinden ‘Yedi İklim’ Nazariyesi ve Kültür ve Edebiyatımızdaki Yansımaları

Melike Gökcan

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 127-150 DOI: 10.32704/erdem.749088
0 574