Tonyukuk Yazıtı'nda Geçen (Uğur Kalıtdım) İbaresi Üzerine Yeni Bir Anlamlandırma Teklifi

Hatice Şirin User

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 157-168 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.157
0 911