Hasan Ali ÇETİN

Kıymetli Erdem okuyucuları,

Dergimizin 81. sayısıyla sizlere ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Her bir sayımızı otuz altı yıllık tecrübe ve birikimle rahmetli hocamız Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dan başlayarak bugüne kadar Erdem’e emek vermiş, katkıda bulunmuş çok değerli, nitelikli ve özverili bir kadronun emanetinin sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek hazırlamaya çalışıyoruz.

Sosyal bilimler alanında daha nitelikli ve özgün; sorunlara çözüm önerileri sunan, kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıyabilme hassasiyeti ile arşiv görevi üstlenen, sanatın zenginliğini ve güzelliğini bilimsel metotlarla sayfalarımıza taşıyan, binlerce yıllık sözlü ve yazılı mirasımızı inceleyen, kaydeden ve bilim dünyasına sunan makalelerimizle kültürümüze hizmet etme görevimizi yerine getirebilmeyi amaçlıyoruz.

Bu sayımızda edebiyat, felsefe, müzik, sanat tarihi, mimari, kültür turizmi alanlarında hazırlanmış ve alan uzmanlarının değerlendirme, katkı ve onaylarından sonra Yayın Kurulumuzun da uygun görüp yayımlanmaya değer bulduğu sekiz makale ve Kurum uzmanlarımızca hazırlanmış, Başkanlığımız yeni yayınlarından olan üç değerli kitabı tanıtan değerlendirme yazıları yer alıyor.

2021 yılı Kurumumuz açısından yayıncılık alanında oldukça verimli bir yıl oldu. Bu yılın Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Yunus Emre ve Türkçe” yılı olarak ilan edilmesinden hareketle geniş bir akademik kadronun titiz ve gayretli çalışmaları sonucunda Dr. Mustafa Tatcı tarafından Kurumumuz için hazırlanan Aşkın Dili YUNUS EMRE adlı eseri, güzel Türkçemizle birlikte İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Boşnakça, Çince ve Rusça olmak üzere toplam on dilde yayımladık. Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren şahsiyetlerimizin biyografilerini Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak bütün dünya gençliğine, ülkemize, dilimize ve kültürümüze ilgi duyan herkesin istifadesine sunmaya devam edeceğiz.

Hepinize iyi okumalar dileriz.

Dr. Hasan Ali ÇETİN
Editör