Anahtar Kelime Sayfalar
ethics 027, 173, 147, 073, 001, 103
philosophy 027
medical ethics 027, 083, 103
patients rights 027
informed consent 027
etik 027, 173, 147, 073, 135, 001, 103
felsefe 027
tıp etiği 027, 083
hasta haklan 027
aydınlatılmış onam 027
medicine 083
patient-doctor 083
hippocrates 083
tıp 083
hasta-hekim 083
hipokrat 083
knowtedge„ science 173
scientifıc knowledge 173
rationality theories/methodologies of science 173
university 173
lakatos 173
bilgi 173
bilim 173
bilimsel bilgi 173
bilimin rasyonalite teorileri/metodolojileri 173
üniversite 173
normative ethics 147
duty ethics 147
axiological ethics 147
meta-ethics 147
meaning of life 147
happiness 147
goal-directed activity 147
self-gratifying activity 147
hetero-gratifying activity 147
creative activity 147
normatif etik 147
yükümlülük etiği 147
değer etiği 147
meta-etik 147
yaşamın anlamı 147
mutluluk 147
amaçsal etkinlik 147
kendini-memnun eden etkinlik 147
başkayı-memnun eden etkinlik 147
yaratıcı etkinlik 147
theatre 073
tragedia 073
classical 073
modem 073
tiyatro 073
tragedya 073
klasik 073
çağdaş 073
morality 161
ethic 161, 135
ethical life 161
right 161
perpetual peace 161
ahlak 161
töre 161
töresel yaşam 161
hak 161
kalıcı barış 161
atatürk 181
political ethics 181
politics 181
republic of turkey 181
siyasi etik 181
anı 181
politika 181
türkiye cumhuriyeti 181
kinds of ethics 135
literary genre 135
literary work 135
etik türleri 135
edebi söylem 135
edebi metin 135
clearity 119
honesty 119
editorial ethic 119
scientifıc security 119
açıklık 119
dürüstlük 119
yayın etiği 119
bilimsel gizlilik 119
ethics of the professions 001
science ethics 001
ethics of philosophizing 001
charlatanism in philosophy 001
uğraş etikleri 001
bilim etik’i 001
felsefenin etik’i 001
felsefede şarlatanlık 001
patient-physician relationship 103
responsibity 103
tıbbi etik 103
hasta-hekmi ilişkisi 103
sorumluluk 103