David GRÜNBERG

Anahtar Kelimeler: Etik,normatif etik,yükümlülük etiği,değer etiği,meta-etik,yaşamın anlamı,mutluluk,amaçsal etkinlik,kendini-memnun eden etkinlik,başkayı-memnun eden etkinlik,yaratıcı etkinlik

Özet

Bu yazıda ilk önce etiğin temel dallarını tanıtıyoruz. Bu bağlamda normatif etik kuramlarını oluşturan yükümlülük etiği ile değer etiği kuramlarının ve meta-etik kuramlarının bir sınıflaması veriliyor. İkinci olarak da etikle yakın ilişkili olan "yaşamın anlamı ne olmalıdır?" sorusuna bir yanıt önerisi getirilmeye çalışılıyor. En sonda da bu yanıtın etik kuramlar ile olan ilişkisine kısaca değiniliyor.