Fatih SAKALLI

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ANKARA

Anahtar Kelimeler: Ziya Osman Saba,vaka,şahıs kadrosu,mekân,zaman,tema,anlatım ve bakış açısı,hikâye,hikâyeci

Özet

Bu makalede, Ziya Osman Saba'nın hikâyeciliği ve hikâyeleri üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda; Ziya Osman Saba'nın hayatı, şairliği ve şiir kitapları ile hikâyeleri ve hikâyeciliği hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra bu hikâyeler vaka, şahıs kadrosu, mekân, zaman, tema, anlatım ve bakış açısı başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise, incelenen başlıklardan hareketle Ziya Osman Saba'nın hikâyeciliği ve Türk Edebiyatındaki yeri hakkında bir yargıya varılmıştır.

1 Sami Akbulut, “Ziya Osman Saba’nın Şiiri”, Kitap Atelyesi Yayınları, Ankara 2009, s. 34; Akbulut, bu satırları Tahsin Yıldırım’ın derlediği Konuşanlar Bir Hüzünle Sesinde, Alkım Yayınları, İstanbul 2004, s. 245, adlı kitaptan nakleder.
2 Mustafa Miyasoğlu, Ziya Osman Saba, Akçağ Yay. Ankara 1999, s. 55; Miyasoğlu bu satırları, Recep Duymaz’ın Yeni Sanat Dergisi’nde yayımlanan ‘Ziya Osman Saba’nın Hikâyeleri’ S.10, Mayıs 1975 adlı yazısından nakletmektedir.