Mitat DURMUŞ

Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, KARS

Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade,öteki,Azerbaycan edebiyatı,öz-özge kavramları

Özet

"Azatlığın Sesi Bahtiyar Vahapzade"nin şiirsel bir sese dönüşmesini sağlayan temel etmenlerden birisi sosyal ve siyasi yaşanmışlıklardır. Vahapzade'nin şiirsel gücü, olumsuzlanan yaşanmışlıklar sebebiyle daima beslenir olmuştur. Bu olumsuz yaşanmışlıklardan birisi de şairin "öteki" olarak konumlandırılmış olmasıdır. Makalemizde Bahtiyar Vahapzade'nin şiirlerinde "öteki" olgusunun nasıl geliştiğine ve şairin öteki sözcüğüne nasıl bir anlam yüklediğine işaret edilecek, şairin yetiştiği kültürel daire ile "öteki" ilişkisinin nasıl kurulduğuna değinilecektir.

1 Sevil Özçalık, “Ötekileşme ve İşlevleri”, www.daplatform.com/images/otekilesme.pdf (E.T.:12.02.2010)
2 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Doğan Kitap Yay., İstanbul 2004.
3 Mermi Uygur, Kültür Kuramı, YKY, İstanbul 1996.
4 Ömer Yılmaz, “‘Öteki’ İle Diyalojik İlişkinin Gereği”, İslam Araştırmaları, S.1, Şubat 2008, s.138.
5 Baki Adam, Dinlerarası Diyalog, Rehber Kitap, D.I.B.Yayınları, Ankara 2001, s. 82.
6 Yılmaz, a.g.m., s.138.
7 Zillensin: Dikilsin.
8 Herdtahta: Tavla.
9 Bahtiyar Vahapzade, Bir Ürekde Dötd Fesil, Azerneşr, Baku 1966, s.47.
10 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992, s.50.
11 Hilal İnce, “Öteki Sorunsalının ‘Alterite’ Kavramı Çerçevesinde Yeniden Okunması Üzerine Bir Deneme”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, S. 21, 2003, s.255-277.
12 Vahapzade, a.g.e., s.228.
13 Bahtiyar Vahapzade, Ümide Heykel Goyun Yeni Şe’rler, Bakı Yazıcı1993, s.48-49.
14 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992, s.7.
15 Erdal Karaman, “Bahtiyar Vahabzade Anlatıyor”, http://turkoloji.cu.edu.tr (E.T.: 12.02.2010)
16 Nizami Ceferov, “Bәhtiyar Vahabzadә”, Azerbaycan, 1996, s. 12.
17 Bahtiyar Vahapzade, Ümide Heykel Goyun Yeni Şe’rler, Bakı Yazıcı1993, s.93-94.
18 Bahtiyar Vahapzade, Gün Var Bin Aya Değer, (Aktaran: Beşâret İsmail), Nil Yayınları, İzmir 1992, s.79-81.
19 Vahapzade, age, s.229.