Nurullah ÇETİN

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, ANKARA

Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade,dil,kültür,sanat,edebiyat,din birliği,milliyet ve ülkü birliği

Özet

Türklük dünyasının büyük şairi Bahtiyar Vahapzade, şiir ve yazılarında bütün dünya Türklerinin birleşmesi gereği üzerinde durur. Bunun için öncelikle dil, kültür, sanat, edebiyat, din, milliyet ve ülkü birliğinin olması gereğine inanır. Bunun için şiiri önemli bir mücadele vasıtası olarak değerlendirmiştir. Şiirlerinde bu bağlamda millî, toplumsal sorunlara bol bol yer vermiştir. Ayrıca millî heyecanı diri tutan bir söylem üretmiştir. Türk birliğinin sağlanmasında Türkiye-Azerbaycan kardeşliği üzerinde yoğun olarak duran şair, bunun yanında diğer bütün Türk boylarının da birlik içinde yer almasının önemine vurgu yapmıştır. Büyük Türk birliğinin gerçekleşme alanı olarak da Türkiye merkezli bir Türk birliğini önermiştir. Ona göre büyük Türk birliği önce kültürel zeminle başlayacak, sonra bilimsel, siyasi ve ekonomik birliktelikler halinde devam edecektir.

1 Bahtiyar Vahapzade, Şiirler Sonbahar Düşünceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, s.XVI.
2 Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman gazetesi, 3 Mayıs 1993.
3 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.85.
4 www.sevinccokum.info
5 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
6 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
7 Bahtiyar Vahapzade, Yanan da Ben Yaman da Ben, Göytürk Yayınları, Bakü 1995.
8 Bahtiyar Vahapzade, Yanan da Ben Yaman da Ben, Göytürk Yayınları, Bakü 1995.
9 Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
10 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
11 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var
12 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.26.
13 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.112-113.
14 Zaman Gazetesi, Baku, 1998, Mülakat yapan: Fatih Ordu.
15 Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
16 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
17 Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman Gazetesi, 3 Mayıs 1993.
18 Zaman Gazetesi, 29 Ekim 1992, Güray Demir haberi.
19 Zaman Gazetesi, 12.01.2006, Enes Cansever’in kendisiyle yaptığı mülakattan.
20 Türkiye Gazetesi, 17 Haziran 1998, Ali Tatlı’nın kendisiyle yaptığı mülakattan.
21 Nedim Yalçın’ın kendisiyle yaptığı bir mülakattan, Zaman Gazetesi, 3 Mayıs 1993.
22 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.86.
23 Bahtiyar Vahapzade, Soru İşareti, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002, s.25.
24 Bahtiyar Vahapzade, Zaman Gazetesi, 22 Kasım 1995.
25 Zaman Gazetesi, 12.01.2006, Enes Cansever’in kendisiyle yaptığı mülakattan.
26 Erdal Karaman, “Türkiye Sevdalısı Şair, Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye Sevdası”, www.sanatalemi.net, Yağmur Dergisi.
27 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var
28 http://devturkler.com/devturk/bahtiyar-vahabzadeden-mektup-var
29 http://www.sevinccokum.info