Alsu KAMALİEVA

Gazi Üniveristei, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü – ANKARA

Anahtar Kelimeler: Ayaz İshakî,Tatar toplumu,Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma,“Züleyha”

Özet

Toplumu eğitme ve bilinçlendirme amacıyla eserler veren Ayaz İshakî'nin eserlerinde Tatar toplumunu "Ruslaştırma" ve "Hristiyanlaştırma" işlenen başlıca siyasî konular arasında yer almıştır. Çalışmamızda Ayaz İshakî'nin özellikle "Züleyha" piyesinin temasını teşkil eden Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma konusunu tam olarak değerlendirebilmemiz için Tatar toplumuna uygulanan Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma siyasetinin tarihçesine de yer verilmiştir. Çarlık Rusya'sının yüzyıllar boyu Tatar toplumu üzerinde bu konularda uyguladığı baskılar İshakî'nin eserlerinde bazen üstü örtülü, bazen açık bir şekilde hicvedilmiştir.

1 Muhafızlar
2 Belebey: Şehir adı
3 Brat: kardeş, burada yakını
4 Manifest: beyanname
5 Tavayı vs. fırından, sobadan almaya yarayan tutkaç.
6 Jandarma