Mesut TEKŞAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Böl. Öğretim Üyesi,

Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu,Çanakkale Savaşı,Gelibolu,tarihî roman,...Ve Çanakkale,Geldiler,Gördüler,Döndüler,I. Dünya Savaşı

Özet

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Dünkü Türkiye Dizisinde yayımlanmış olan Osmanlı ve Selçuklu Üçlemelerinin son halkası olarak gördüğü Çanakkale Zaferi'nin romanını ...Ve Çanakkale 1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler alt adlarıyla üç cilt halinde yazar. Birinci ve ikinci ciltlerde düşmanın gelişi ve düşmana karşı koyma çabaları anlatılırken, üçüncü ciltte Çanakkale Savaşı ve kazanılan tarihî zafer ele alınmaktadır. ...Ve Çanakkale Türk'ün gücünü küçümseyip onun boğazını sıkmaya gelenlere, Türk'ün gücünün gösterildiği ve nihayet geldiklerinden bin beter döndürüldükleri yerde yaratılan bir destanın romanıdır.