Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu,Tarihî roman,dil kullanımı,zaman,dil

Özet

Tarihî zamanı kurgulamak, tarihî romanın en önemli konularından biridir. Edebiyatımızın tanınmış tarihî roman yazarlarından Mustafa Necati Sepetçioğlu, Dünki Türkiye, Bugünki Türkiye ve Sabır Ağacı serileriyle Anadolu ve Kıbrıs'ın uzak ve yakın tarihlerini anlatmaktadır. Bu eserlerden hareketle tarihî dönemlerin kurgulanmasında dil kullanımı üzerinde durulacaktır.

1 Eserler, 2006-2007 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi’nde Eski ve Yeni Türk Dili bilim dallarında yüksek lisans yapan şu öğrenciler tarafından fişlenmiştir: Timur Özgan: Kilit, Anahtar; Handan Çıtırık: Kapı, Konak; Serpil Bölükbaş: Çatı, Üçler Yediler Kırklar; Özgül Günay: Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke; Ayşe Korkmaz: Darağacı, Ebem Kuşağı; Tuğrul Toysal: Sabır, Gündönümü; Nahide Karahan: Zaman Toprak ve Sahibi, Sahibini Arayan Toprak; Buket Köremezli: Cevahir ile Sadık Çavuş’un Buğday Kamyonu, Karanlıkta Mum Işığı.