Gülin ÖĞÜT-EKER

Özet

Kültürün bir kuşaktan diğerine iletilmesinde en önemli sosyal ortam olan aile, dinî, millî ve hukukî değerleri ile toplumun çekirdeğini oluşturmaktadır. Toplumun göstergesi, sigortası olan aile, aynı zamanda toplumun yapısını, karakterini belirlemede önemli bir fonksiyona sahiptir.