Araştırma Makalesi

Doğu Anadolu ve Azerî Sahasında Halk Hikâyesi Anlatma Geleneği

Ensar ASLAN

Sayfalar: 53-72 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.053
0 249

Âşık Şevki Halıcı’da Âşık Makamlan

Mustafa CEMİLOĞLU, Aydın ATALAY

Sayfalar: 73-116 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.073
0 864

Halk Kültürü Uygulamalarından Biri Olan Fal Geleneğinin Değerlendirilmesi

Ayşe Duvarcı

Sayfalar: 117-130 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.117
0 504

Yazılı Kaynaklarda Türk Ailesi

Gülin ÖĞÜT-EKER

Sayfalar: 131-158 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.131
0 397

Konya-Vilayetinde Uzunluk Ölçüleri

Şükrü Elçin

Sayfalar: 159-162 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.159
0 615

Türkistan’da Anlatılan Kemine Fıkraları.

İsmail GÖRKEM

Sayfalar: 163-204 DOI: 10.32704/erdem.2001.37.163
0 1712