Ersin Altıntaş

Anahtar Kelimeler: ,

Özet

Atatürk, tarihin ender yetiştirdiği dehalardan biridir. Sadece askeri ve siyasal alanda değil, eğitim alanında da liderlik yapmıştır. Osmanlılar döneminde uygulanan eğitimi eleştirerek, Cumhuriyete dönük bir eğitim felsefesi ve politikası oluşturmuştur. Bir taraftan bağımsızlık mücadelesine liderlik yaparken, diğer taraftan, gençliğin hangi amaçlara, değerlere ve ilkelere dönük olarak yetiştirilmesi gerektiğini öncelikli bir sorun olarak görmüştür. Çağdaş, insancıl, bilime ve akla dayanan eğitim görüşleri bugün de geçerliliğini korumaktadır.