Araştırma Makalesi

Toprak ve Kültür

Suat İlhan

Sayfalar: 715-724 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.715
0 796

Historical Retrospection of the Cultural Exchange Between China and Turkey

Sadi Yang Chao Chun

Sayfalar: 725-748 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.725
0 381

Türkiye ve Çin Arasındaki Kültür Mübadelesinin Tarihî Geçmişi

Sadi Yang Chao Chun

Sayfalar: 749-772 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.749
0 135

IV. Yüzyılda Kuzey Çin’deki Yabancı Kavimlerin Yerleşim Alanları ve Nüfusu

Pulat Otkan

Sayfalar: 773-790 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.773
0 448

The Words of Ancestors

Altay Amanjolov

Sayfalar: 791-798 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.791
0 182

Ataların Sözleri

Altay Amanjolov

Sayfalar: 797-802 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.797
0 192

British Women Travelers in Ottoman Territories During the 19th Century

Gül Celkan

Sayfalar: 803-824 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.803
0 1384

Şanizâde Mehmet Ataullah Efendi

Esin Kahya

Sayfalar: 847-862 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.847
0 819

Turkish Pottery in Anatolia

Oktay Aslanapa

Sayfalar: 863-870 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.863
0 286

Anadolu’da Türk Keramik Sanatı

Oktay Aslanapa

Sayfalar: 871-876 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.871
0 526

Les Turcs de la Macedoine et Leurs Arts

Muzaffer Tufan

Sayfalar: 877-924 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.877
0 436

Göç Hareketleri ve Yugoslavya Türkleri

Muzaffer Tufan

Sayfalar: 925-976 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.925
0 111

Türkiye’de Sanat Tarihi ve Estetikle İlgili İlk Çalışmalar

Beşir Ayvazoğlu

Sayfalar: 977-992 DOI: 10.32704/erdem.1989.15.977
0 129

Haber

Merkezden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 1061
0 90