Araştırma Makalesi

Askerliğin Kültürümüzdeki Yeri

Suat İlhan

Sayfalar: 349-364 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.349
0 57

Osmanlı Batılılaşma Hareketleri ve Atatürk İnkılâplar

Rıfat Önsoy

Sayfalar: 365-378 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.365
0 68

Nine Notes on the Tes Inscription

Talat Teki̇n

Sayfalar: 379-388 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.379
0 85

Tes Yazıtı Hakkında Dokuz Not

Talat Teki̇n

Sayfalar: 389-398 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.389
0 76

Bemerkungen zu einer neuen Lesung eines Türkischer Gedichtes in Gotischer Schrift

Andreas Ti̇etze

Sayfalar: 399-408 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.399
0 64

Gotik Alfabesinde Basılmış Bir Türk Şiirinin Yeni Bir Yorumu Hakkında Görüşler

Andreas Ti̇etze

Sayfalar: 409-418 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.409
0 70

Avicenna and “Siyâha”

Mübahat Türker Küyel

Sayfalar: 419-430 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.419
0 65

İbn Sînâ ve Seyâhat

Mübahat Türker Küyel

Sayfalar: 431-462 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.431
0 175

Hatay-Erzin’de ve Genel Olarak Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle İlgili Kelimeler

Mehmet Özmen

Sayfalar: 463-502 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.463
0 58

Nefi’de At Sevgisi

Sabahattin Küçük

Sayfalar: 503-516 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.503
0 64

: Münif Efendi’nin “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyân” Adlı Makalesi Hakkında Bir Çalışma

Adem Akın

Sayfalar: 517-548 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.517
0 329

Erzurum, Ağrı ve Kars Kültürünün Millî Kültürümüz İçindeki Yeri

Saim Sakaoğlu

Sayfalar: 549-570 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.549
0 77

Nicolas de Nicolay’ın Türkiye Seyahatnâmesi ve Desenleri

Tülay Reyhanlı Gandjei̇

Sayfalar: 571-617 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.571
0 134

Haber

Merkezden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 673-684
0 55