Araştırma Makalesi

Askerliğin Kültürümüzdeki Yeri

Suat İlhan

Sayfalar: 349-364 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.349
0 101

Osmanlı Batılılaşma Hareketleri ve Atatürk İnkılâplar

Rıfat Önsoy

Sayfalar: 365-378 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.365
0 108

Nine Notes on the Tes Inscription

Talat Teki̇n

Sayfalar: 379-388 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.379
0 142

Tes Yazıtı Hakkında Dokuz Not

Talat Teki̇n

Sayfalar: 389-398 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.389
0 253

Bemerkungen zu einer neuen Lesung eines Türkischer Gedichtes in Gotischer Schrift

Andreas Ti̇etze

Sayfalar: 399-408 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.399
0 100

Gotik Alfabesinde Basılmış Bir Türk Şiirinin Yeni Bir Yorumu Hakkında Görüşler

Andreas Ti̇etze

Sayfalar: 409-418 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.409
0 114

Avicenna and “Siyâha”

Mübahat Türker Küyel

Sayfalar: 419-430 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.419
0 121

İbn Sînâ ve Seyâhat

Mübahat Türker Küyel

Sayfalar: 431-462 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.431
0 263

Hatay-Erzin’de ve Genel Olarak Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle İlgili Kelimeler

Mehmet Özmen

Sayfalar: 463-502 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.463
0 95

Nefi’de At Sevgisi

Sabahattin Küçük

Sayfalar: 503-516 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.503
0 104

: Münif Efendi’nin “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyân” Adlı Makalesi Hakkında Bir Çalışma

Adem Akın

Sayfalar: 517-548 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.517
0 469

Erzurum, Ağrı ve Kars Kültürünün Millî Kültürümüz İçindeki Yeri

Saim Sakaoğlu

Sayfalar: 549-570 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.549
0 232

Nicolas de Nicolay’ın Türkiye Seyahatnâmesi ve Desenleri

Tülay Reyhanlı Gandjei̇

Sayfalar: 571-617 DOI: 10.32704/erdem.1989.14.571
0 394

Haber

Merkezden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 673-684
0 84