Araştırma Makalesi

Atatürk’ün Türk Sanatına Verdiği Değer

Saim Sakaoğlu

Sayfalar: 1-30 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.001
0 2995

Tarih ve Kültür

Yaşar Yücel, Bahaeddin Yedi̇yıldız

Sayfalar: 31-38 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.031
0 727

Karain Mağarasının Anadolu İskân Tarihindeki Yeri ve Önemi

İşın Yalçınkaya

Sayfalar: 39-52 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.039
0 373

İbn Sina’nın Tedavi Metodlannı Eleştiren Abdüllatif el-Bağdâdî’nin Diabetes Hakkında Bir Risalesi

Arslan Terzi̇oğlu

Sayfalar: 53-62 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.053
0 425

Tıbb and Tıbbî Institutions in Turkey

Hakim Mohammed Sai̇d

Sayfalar: 63-94 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.063
0 1279

Türkiye’de Tıb ve Tıbbî Kurumlar

Hakim Muhammed Sai̇d

Sayfalar: 95-126 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.095
0 911

Seyyid Murad’m “Gazavât-ı Hayreddin Paşa" Adlı Eseri

Aldo Gallotta

Sayfalar: 127-164 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.127
0 353

Meşhur Osmanlı Astronomu Takiyüddîn ei-Râsıd’ın Soyu Üzerine

Ramazan Şeşen

Sayfalar: 165-172 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.165
0 261

Quelques Remarques sur la Genealogie de L ’Illustre Astronome Ottoman Takîyüddîn al-Râsıd

Ramazan Şeşen

Sayfalar: 173-180 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.173
0 261

959/1552 Tarihli Defter-i Kütüb

İsmail E. Erünsal

Sayfalar: 181-194 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.181
0 684

Kastamonu’da Yazmacılık

H. Örcün Barışta

Sayfalar: 195-210 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.195
0 809

Arapça’nın Libya Lehçesindeki Türkçe Kelimeler .

Erkan Türkmen

Sayfalar: 211-226 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.211
0 380

Turkish Words in the Libyan Dialect of Arabic

Erkan Türkmen

Sayfalar: 227-244 DOI: 10.32704/erdem.1988.10.227
0 278

Haber

Merkezden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 291-296
0 216