Anahtar Kelime Sayfalar
turkish urban development 084
ottoman city 084
urban development 084
nevşehir 084
the nevşehir castle 084
türk kent gelişimi 084
osmanlı kenti 084
kentsel gelişim 084
nevşehir kalesi 084
the gallipoli campaign 199
social life in gallipoli 199
front line 199
social activities in gallipoli 199
çanakkale savaşı 199
cephe hayatı 199
türk askerinin siper hayatı 199
çanakkale savaşı’nda sosyal faaliyetler 199
ziya osman saba 145
event 145
characters 145
place 145, 121
time 145
theme 145
expression and perspective 145
story 145
storyteller 145
vaka 145
şahıs kadrosu 145
mekân 145, 121
zaman 145
tema 145
anlatım ve bakış açısı 145
hikâye 145
hikâyeci 145
the jews 037
palestine 037
zionism 037
migration 037
yahudiler 037
filistin 037
siyonizm 037
göç 037
sebahattin Âli 121
ses 121
person 121
character 121
behavior 121
psychology 121
prisoners 121
insan 121
karakter 121
davranış 121
psikoloji 121
the artukid rule 169
artukid coins 169
rulership 169
symbol of power in coinage 169
artuklu 169
sikke 169
iktidar 169
portre 169
turkish culture 129
eating and drinking habits 129
ice-cream 129
icecream maker/seller 129
the history of ice-cream 129
tradesman 129
: türk kültürü 129
yeme ve içme alışkanlıkları 129
dondurma 129
dondurmacı 129
dondurmacılığın tarihi 129
esnaf 129
hungarian culture 107
turks and hungarians 107
turks 107
ottomans 107
atatürk in hungarian sources 107
türk 107
macar 107
kültür 107
macar kaynaklarında 107
osmanlı 107
atatürk 107
anı 107
general directorate of pious foundations 001
vakıf institution 001
vakıf cultural property 001
conservation 001
repair 001
vakıflar genel müdürlüğü 001
vakıf kurumu 001
vakıf kültür varlığı 001
koruma 001
onarım 001