Araştırma Makalesi

Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname

Belkis ALTUNİŞ GÜRSOY

Sayfalar: 77-142 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.077
868 690

Saray-ı Hümâyûn Dişçileri İle İlgili Bazı Notlar

Zeynep ÖZLÜ

Sayfalar: 187-204 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.187
679 327

Sevdican Oyununda Kadın Tipleri

Oktay YİVLİ

Sayfalar: 227-236 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.227
901 507

Kitap İncelemesi

Musa Celil’in “Moabit Defterleri” Üzerine Bir İnceleme

Alsu KAMALİEVA

Sayfalar: 143-154 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.143
0 574

Haber

Atatürk Kültür Merkezi’nden Haberler

Ömer ÇAKIR

Sayfalar: 239-243
270 258