İsmail KARACA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa,resim,musiki,mimari,güzel sanatlar

Özet

Peyami Safa, Türk düşünce, kültür ve sanat hayatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Türk edebiyatına damga vuran önemli romanlarının dışında bilgi ve kültür birikimiyle Türk fikir hayatında önemli bir yere sahiptir. Yazar, romanlarının dışında yazılarında, sohbet ve röportajlarında roman, edebiyat, kültür, güzel sanatlar gibi pek çok konudaki düşüncelerini ortaya koymuştur. Biz de bildirimizde romanlarından, yazılarından, röportajlarından hareketle "Peyami Safa'nın Eserlerinde Güzel Sanatlar"ı göstermeye çalıştık.

1 Cahit Sıtkı Tarancı, Peyami Safa Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1940, s. 3.
2 Faruk Kadri Timurtaş-Ergun Göze, Peyami Safa’dan Seçmeler, İstanbul 1976.
3 Mehmet Tekin, Romancı Yönüyle Peyami Safa, İstanbul 1999, s. 16.
4 “Genç Yazarlarımızın Anneleri Anlatıyor, Çocuğumu Nasıl Büyüttüm”, Resimli Ay, Mayıs 1929.
5 Ergun Göze, Üç Büyük Mustarip Cemil Meriç, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul 1995, s. 84.
6 Beşir Ayvazoğlu, Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, İstanbul 1998, s. 42.
7 Peyami Safa, “Millî İdealimiz Apartman Yaptırmak mıdır?”, Peyami Safa, Haz. Faruk Kadri Timurtaş-Ergun Göze, İstanbul 1976, s. 57.
8 Beşir Ayvazoğlu, age., s. 51-52.
9 Peyami Safa, “Osmanlı ve Türk Celal Sahir”, Hafta, 25 Kasım 1935; Objektif:6 Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar, 1999, s. 17-18.
10 Mehmet Tekin, age., s. 14.
11 Galip Erdem, “Çileli Bir Hayat Peyami Safa”, Gençliğimiz, İstanbul 1966, s. 8.
12 Peyami Safa, “Mustafa Şekip Tunç”, Milliyet, 27 Şubat 1958.
13 Peyami Safa, “Gençlik ve Kahve”, Yeni Mecmua, 27 Aralık 1940.
14 Peyami Safa, “Mevlâna”, Milliyet, 18 Aralık 1954.
15 Peyami Safa, Hikâyeler, Haz. Halil Açıkgöz, İstanbul 1980, s. 181.
16 Peyami Safa, “Batı Örneği”, Türk Düşüncesi, 1 Aralık 1955.
17 Peyami Safa, “Harpten Evvel ve Sonrası”, Yedigün, 23 Nisan 1940.
18 Peyami Safa, “Hüseyin Cahit’lerin Geçit Resmi”, Tasvir-i Efkâr, 27 Mayıs 1941 ; Objektif:6, s. 54.
19 Peyami Safa, “Millî İdealimiz Apartman Yaptırmak mıdır?”, age., s. 57.
20 Peyami Safa, “Sinan ve Sanat Günü”, Hafta, 10 Nisan 1935 ; Objektif:6, s. 15.
21 Peyami Safa, “Mimar Vedat”, Tasvir-i Efkâr, 11 Mayıs 1942; Objektif:6, s. 59.
22 Peyami Safa, “Türk Resmi”, Türk Dili, C.II, Ekim 1954, s. 11; Beşir Ayvazoğlu, age., s. 165-166.
23 Peyami Safa, “Okuyucu Olmak Sanatı”, Yedigün, 20 Eylül 1938;
24 Peyami Safa, “Sinema, Roman, Tiyatro”, Cumhuriyet, 9 Mart 1937; Mehmet Tekin, age., s. 58- 59.
25 Peyami Safa, “Kadın ve Erkek Dehası”, Tasvir-i Efkâr, 25 Aralık 1941.
26 Peyami Safa, “Sahnelerimizin Dilinde Vahdetsizlik”, Tercüman, 5 Kasım 1959.
27 Peyami Safa, “Sahne ve Karacamız’a Dair, Milliyet, 22 Haziran 1955.
28 Peyami Safa, “Sanatta Türk’e Doğru”, Tasvir-i Efkâr, 5 Mayıs 1942.