Araştırma Makalesi

Peyami Safa’nın Hareket Yazıları

Beşir AYVAZOĞLU

Sayfalar: 1-16 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.001
225 127

Peyami Safa’nın Romanlarında Anne ve Babalar

Müzeyyen BUTTANRI

Sayfalar: 27-40 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.027
225 302

Marcel Brion ve Peyami Safa’nın Attila Hakkındaki Romanları

Fazıl GÖKÇEK

Sayfalar: 75-82 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.075
99 93

Peyami Safa Öykücülüğüne Tematik Bir Yaklaşım

Abdullah HARMANCI

Sayfalar: 83-98 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.083
148 80

Peyami Safa’nın Eserlerinde Güzel Sanatlar

İsmail KARACA

Sayfalar: 99-110 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.099
137 199

Türk Düşünce Hayatında Peyami Bey

Nevzat KÖSEOĞLU

Sayfalar: 125-132 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.125
226 178

Peyami Safa'nın Romanlarında Mutsuzluğun Kaynakları

Mehmet NARLI, Berna USLU KAYA

Sayfalar: 133-156 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.133
554 85

Peyami Safa’nın Tenkit Anlayışı

Özlem NEMUTLU

Sayfalar: 157-170 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.157
256 283

Peyami Safa: Dil ve Üslup Üzerine

Kamil Veli NERİMANOĞLU

Sayfalar: 171-178 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.171
149 78

Peyami Safa’nın Romancılığında Cumbadan Rumbaya’nın Yeri

Çilem TERCÜMAN

Sayfalar: 207-222 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.207
329 338

İki Münevverin Dostluğu: Peyami Safa-Cahit Sıtkı

Kemal TİMUR

Sayfalar: 223-236 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.223
231 210

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Mehmet TÖRENEK

Sayfalar: 237-250 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.237
156 430

Peyami Safa’nın Türk İnkılâbına Bakışlar’ı

Abdullah UÇMAN

Sayfalar: 251-260 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.251
213 90

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu'nda Gerçekleşen Psikolojik Aktiviteler

Mehmet Emin ULUDAĞ

Sayfalar: 277-288 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.277
468 86

Peyami Safa’nın Türk Romancılığındaki Yeri

Kâzım YETİŞ

Sayfalar: 289-298 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.289
240 135

Peyami Safa’nın Düşünce ve Sanat Dünyasında Mistisizm

Ali YILDIZ

Sayfalar: 299-318 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.299
187 100

Hekim Gözüyle "Matmazel Noraliya’nın Koltuğu"

Fuat YÖNDEMLİ

Sayfalar: 319-324 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.319
122 107