Araştırma Makalesi

Peyami Safa’nın Hareket Yazıları

Beşir AYVAZOĞLU

Sayfalar: 1-16 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.001
615 421

Peyami Safa’nın Romanlarında Anne ve Babalar

Müzeyyen BUTTANRI

Sayfalar: 27-40 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.027
847 525

Marcel Brion ve Peyami Safa’nın Attila Hakkındaki Romanları

Fazıl GÖKÇEK

Sayfalar: 75-82 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.075
317 316

Peyami Safa Öykücülüğüne Tematik Bir Yaklaşım

Abdullah HARMANCI

Sayfalar: 83-98 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.083
477 235

Peyami Safa’nın Eserlerinde Güzel Sanatlar

İsmail KARACA

Sayfalar: 99-110 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.099
407 484

Peyami Safa’nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri

Seda Gül KARTAL

Sayfalar: 111-124 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.111
1039 1578

Türk Düşünce Hayatında Peyami Bey

Nevzat KÖSEOĞLU

Sayfalar: 125-132 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.125
490 392

Peyami Safa'nın Romanlarında Mutsuzluğun Kaynakları

Mehmet NARLI, Berna USLU KAYA

Sayfalar: 133-156 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.133
1699 414

Peyami Safa’nın Tenkit Anlayışı

Özlem NEMUTLU

Sayfalar: 157-170 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.157
568 581

Peyami Safa: Dil ve Üslup Üzerine

Kamil Veli NERİMANOĞLU

Sayfalar: 171-178 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.171
419 220

Peyami Safa’nın Romancılığında Cumbadan Rumbaya’nın Yeri

Çilem TERCÜMAN

Sayfalar: 207-222 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.207
989 596

İki Münevverin Dostluğu: Peyami Safa-Cahit Sıtkı

Kemal TİMUR

Sayfalar: 223-236 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.223
591 468

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Mehmet TÖRENEK

Sayfalar: 237-250 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.237
342 955

Peyami Safa’nın Türk İnkılâbına Bakışlar’ı

Abdullah UÇMAN

Sayfalar: 251-260 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.251
625 245

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu'nda Gerçekleşen Psikolojik Aktiviteler

Mehmet Emin ULUDAĞ

Sayfalar: 277-288 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.277
1457 346

Peyami Safa’nın Türk Romancılığındaki Yeri

Kâzım YETİŞ

Sayfalar: 289-298 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.289
586 371

Peyami Safa’nın Düşünce ve Sanat Dünyasında Mistisizm

Ali YILDIZ

Sayfalar: 299-318 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.299
490 261

Hekim Gözüyle "Matmazel Noraliya’nın Koltuğu"

Fuat YÖNDEMLİ

Sayfalar: 319-324 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.319
359 279