Mehmet TÖRENEK

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, ERZURUM

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa,Türk Düşüncesi,dergi,sentez,kültür

Özet

Türk Düşüncesi, Peyami Safa'nın 1953-1960 yılları arasında yayımladığı bir fikir ve sanat dergisidir. Aylık olup, aralıklarla 63 sayı yayımlanmıştır. Düşünce yönü ağır basan dergide yazanlar, Peyami Safa dışında, Hilmi Ziya Ülken, Mustafa Şekip Tunç, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Reşat Ekrem Koçu gibi isimlerdir. Türk düşüncesini Batı düşüncesinin temel unsurlarıyla temasa geçirmeyi, bir sentez fikrini ilke edinen dergideki yazıların çoğu bu düşünceye hizmet etmektedir. Sanat cephesinden ise, şiir ve hikâyeler yanında diğer sanat dallarıyla ilgili haberler ve eleştiri yazılarına yer verilmiştir.

1 Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, İletişim Yay. 1975, s.29.
2 Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, İstanbul, Ötüken Yayınevi 1979, s.126.
3 Hilmi Ziya Ülken, “Türk Düşüncesi ve Dergilerimiz”, Türk Düşüncesi, C.1, No:2, 1 Ocak 1955, s.82.
4 Beşir Ayvazoğlu, Peyami, Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, İstanbul, Ötüken Yayınevi 1998, s.232
5 Aynı eser, s.230-32.
6 Aynı eser, s.241.
7 Bürün, Vecdi, Peyami Safa İle 25 Yıl, İstanbul, Yağmur Yayınları 1978, s.94-98.
8 Ayvazoğlu, age., s.429.
9 Bürün, age., s.115-116.
10 Murat Yılmaz, “Türk Düşüncesi Dergisi”, Modern Türkiyede Siyasî Düşünce-Muhafazakarlık, C.5, İstanbul, İletişim Yay. 2003, s.232.
11 Safa, “Eski- Yeni Kavgası”, Türk Düşüncesi, C.6, No:31, 15 Haziran 1956, s.50-51.
12 Safa, Sanat Edebiyat Tenkit, s.129.
13 Safa, “Dostlarımıza ve Düşmanlarımıza”, Türk Düşüncesi, C.1, No:2, 1 Ocak 1954, s.114.
14 Mehmet Tekin, Peyami Safa İle Söyleşiler, Konya, Çizgi Kitabevi 2003.s.59.
15 Safa, “Bugünkü Edebiyatımız”, Türk Düşüncesi, C.3, No:16, 1 Mart 1955, s.307-311.
16 Safa, “Teşekkül Halinde Bir Nesil”, Türk Düşüncesi, C.3, No:15, 1 Şubat 1955, s.161.
17 Safa, “Bugünkü Edebiyatımız”, Türk Düşüncesi, C.3, No:16, 1 Mart 1955, s.304-311.
18 Safa, “Yahya Kemal’in Üç Devresi”, Türk Düşüncesi, C.10, No:52/1, 1 Ocak 1959, s.6-8.
19 Ayvazoğlu, age., s.436.
20 Safa, “Program”, Türk Düşüncesi, C.1, No:1, 1 Aralık 1953, s.1.
21 Tekin, age., s.49-50.
22 Safa, “Program”, s.2.
23 Safa, “İkinci Cildimize Başlarken”, Türk Düşüncesi, C.2, No:7, 1 Haziran 1954, s.1.
24 Safa, “Program”, s.2-3.
25 Safa, “Türk Düşüncesi ve Batı Medeniyeti”, Türk Düşüncesi, C.1, No:1, 1 Aralık 1953, s.8.
26 Safa, “Türk Düşüncesi ve Batı Medeniyeti”, s.9.
27 Safa, “İnsanın Yeni Manâsı”, Türk Düşüncesi, C.1, No:3, 1 Şubat 1954, s.163.
28 Safa, “Biraz Daha Aydınlık”, Türk Düşüncesi, C.1, No:4, 1 Mart 1954, s.164.
29 Safa, “Nereye Gidiyoruz”, Türk Düşüncesi, C.No:27, 1 Şubat 1956, s.130.
30 Safa, “Mistik ve Matematik Düşünce”, Türk Düşüncesi, C.8, No:13/14-46/47, s.1-2.
31 Safa, “Allahsızlık Modası”, Türk Düşüncesi, C.3, No:17, 1 Nis. 1955, s.321.
32 Hilmi Ziya Ülken, “Medeniyetimizin Değerler Sistemi”, Türk Düşüncesi, C.1, No:1, 1 Ar.1953, s.15-16.
33 “Okuyucularımıza”, Türk Düşüncesi, C.4, No:22, 1 Eyl.1955, s.193.