Osman Horata

Anahtar Kelimeler: Mevlana,Mevlevîlik,tarikatler,tasavvuf,Türk kültürü

Özet

13. asır Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği mutasavvıflardan olan Mevlâna, Türk sufîliğinin temellerini atan büyük düşünürlerden biridir. Onun düşünceleri etrafında oluşan ve imparatorluk coğrafyasının genişlediği her yere ulaşma imkânı bulan Mevlevîlik, Osmanlı kültür hayatına yön veren temel dinamiklerden biridir. Mevlevîlik, Anadolu'dan Avrupa ve Amerika'ya kadar hâlâ canlı bir şekilde yaşatılmakta, Mevlâna'ın evrensel mesajları insanları aydınlatmaya devam etmektedir. Mevlevîliği, diğer mistik kuruluşlar içinde farklı bir konuma yükselten temel sebep; Mevlana'nın, farklı kültürler ve düşüncelerin çarpıştığı 13.asır Anadolu'sunda, farklı anlayışları yepyeni bir sistemde birleştirerek herkesi kucaklayan bir senteze ulaşmasında yatmaktadır.