Bekir Şişman

Özet

Halk İnançları, toplum tarafından kabul edilmiş İlahî bir dinin bilinen hükümleri dışında kalan ve halk arasında yaygın bir biçimde yaşayan kabullerdir. Halk İnançları birtakım işlerin uğurlu yahut uğursuz varsayılmasına dayanır. Anadolu da yaşayan halk inançları Anadolu halkının yaşamıyla, tarihiyle yakından ilgilidir ve halkın eylemlerine yön verici niteliktedir. Samsun yöresinde yapılan geçiş dönemleri (doğum, sünnet, evlilik ve ölüm) ile ilgili inanış ve uygulamaları derleme çalışmaları sonucunda bu inançların sayıca çok ve halk arasında da oldukça yaygın ve etkin olduğu gözlemlenmiştir.