Araştırma Makalesi

Konya Oturakları Üzerine

Mehmet Tahir SAKMAN

Sayfalar: 425-444 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.425
0 626

Sultan Celaleddin Mengüberti ve Efsanevî Kahraman Alpamış’ı Anma Münasebetiyle

Nasrullah Mübeşşir TİRAZİ

Sayfalar: 493-498 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.493
0 574

Divriği’de Koyunun Yüzü Geleneği

Hüseyin TÜRK

Sayfalar: 499-506 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.499
0 717

Beşik-Eşik-Keşik-Sivas’da Ölümle İlgili İnanışlar Sözlü Gelenek ve Sivas Mezarlıkları

Müjgan ÜÇER

Sayfalar: 507-542 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.507
0 844

Türkiye'de Çocuk Oyunları

Cihan YAMAKOĞLU

Sayfalar: 543-550 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.543
0 529

Kastamonu”nun İlçesi Abana’da Halk Kültürü

Naciye YILDIZ

Sayfalar: 551-568 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.551
0 349

Pomak Türklerinin Nişan ve Düğün Geleneği

Zeynep Zafer

Sayfalar: 569-588 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.569
0 363

Alanya Yöresinde Kilit-Bağ-Kitlenmek-Bağlanmak

Yaşar Kalafat

Sayfalar: 589-598 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.589
0 793

Bibliyografi

Türkiye'de Gagauz Halk Kültürü, Tarihi, Dili ve Edebiyatı

Nail TAN

Sayfalar: 471-492 DOI: 10.32704/erdem.2001.39.471
0 786