Mikail BAYRAM

Özet

Bilindiği gibi Anadolu Selçukluları zamanında Farsça resmî dil olarak kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak, bu dönemde te'lif edilen eserlerin büyük bir kısmı Farsça'dır. Bugüne kadar yaptığım kütüphane taramaları sonucunda, Anadolu Selçukluları zamanında yani 250 senelik zaman zarfında, 250'nin üzerinde eser te'lif edilmiştir. Bu eserlerden 14 tanesinin yazan meçhuldur. Geriye kalan eserler 80 müellif tarafından te'lif edilmiştir. 145 eserin dili Farsça, 68 eser Arapça, 15 eser de Türkçe olarak kaleme alınmıştır.