Tuncer BAYKARA

Özet

Türk kültürü, Türk hayatının kendisi demek olduğundan, bu hayatın bir değişik yönü eskiden beri dikkatimi çekerdi, İnsan, her zaman iş, yapmaz, her zamanda uyumaz. İnsanın hemen her günkü, belirli bir zamanı dinlenme veya eğlence ile geçerdi. Bu dinlenmenin önemli bir kısmı şenlik= eğlence demektir. Günlük hayatındaki bir dinlenme ve eğlence dolayısıyla, insan hayatının önemli bir kısmı, hem bedenen hem de ruhen dinlenmesini sağlamakla geçer. Türk hayatıyla yakın ilgisine rağmen, bu konu nedense Türk Kültürü ile ilgili eserlerde yeterince değerlendirilmemiş, üzerinde pek durulmamıştır.