Araştırma Makalesi

Seyyid Ali Efendi’nin Sefaretnamesi

Belkıs Altuniş Gürsoy

Sayfalar: 711-846 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.711
0 292

Türk Kültür Tarihinde Ulufe

Orhan AVCI

Sayfalar: 847-866 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.847
0 2652

Türklerde Şenlikler, Kutlamalar, Toylar ve Eğlenceler

Tuncer BAYKARA

Sayfalar: 867-898 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.867
0 386

Anadolu’da Te’lif Edilen İlk Türkçe Eser Meselesi

Mikail BAYRAM

Sayfalar: 899-906 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.899
0 384

Abdulkadir İnan ve Eserleri

Mustafa Erkan

Sayfalar: 907-928 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.907
0 649

Kök Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar

Sadettin GÖMEÇ

Sayfalar: 929-946 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.929
0 392

Çayeli’nde Küçük Sanat Hayatı: Taşçılık ve Sepetçilik

Süleyman KAZMAZ

Sayfalar: 947-972 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.947
0 653

Rusya’nın Eçmiyazin Katoğikosluğuna Nüfuzu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesinin Tesiri

Davut KILIÇ

Sayfalar: 973-988 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.973
0 399

Bayburt Mânilerinden Hareketle İletişimde Yüklendiği Fonksiyonla Mâni Söyleme Geleneği

Gülin Öğüt-Eker

Sayfalar: 989-1006 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.989
0 492

Osmanlı Devletinde Anayasalı Yönetim Faaliyetleri ve Mithat Paşa’nın Anayasa Taslağı

Soyalp TAMÇELİK

Sayfalar: 1007-1032 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.1007
0 816

Hekim Bursalı Ali Münî ve İlginç Bir Kitâb-ı Mynseht Nüshası

İlker UZER, Berna ARDA

Sayfalar: 1033-1044 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.1033
0 488

Kök Türklerinin Okuma Yazma Bilmeleri Sorunu

D. Dimitri VASİLİYEV

Sayfalar: 1045-1054 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.1045
0 761

Tezkirelerin Işığında Divan Edebiyatında Mâhlas

Ali YILDIRIM

Sayfalar: 1055-1119 DOI: 10.32704/erdem.2000.36.1055
0 616