Ömer ÇAKIR

Prof. Dr. Necati Öner’e Hizmet Ödülü

Türk bilim ve tefekkür hayatına üstün hizmetlerde bulunan, aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi’nin ilk Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Necati Öner’e Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Ödülü verilmesi sebebiyle düzenlenen hizmet ve takdim töreni ve “Saygı Paneli” 6 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

A.Ü. İlahiyat Fakültesi, Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi Başkanı sayın Prof. Dr. Osman Horata ve Devlet Eski Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın birer açış konuşması sundular.

Törene eşi Sayın Nihal Aydın ile gelen Devlet Eski Bakanı sayın Aydın konuşmasında, bir dönem Öner’in öğrencisi olduğunu, daha sonra da kendisiyle aynı kürsüde çalışma şerefine ulaştığını söyledi. Öner’in tüm arkadaşlarına ve çevresine çok nazik davrandığını anlatan Aydın, “Ben hayatımda Necati Öner hocamın kişiliğinin aleyhinde tek cümle söz duymadım” dedi. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Öner’in aynı fakültede dekanlık görevini de üstlendiğini anlatan Aydın, Öner’in çok sayıda düşünen ve üreten öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

Açış konuşmalarının ardından Atatürk Kültür Merkezince hazırlanan “Necati Öner” konulu belgesel gösterisi sunuldu. Gösteriden sonra sayın Prof. Dr. Necati Öner’e Bakan Aydın tarafından Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Ödülü ve Berat’ı takdim edildi. Atatürk Kültür Merkezi ilk Başkan Yardımcısı Öner de ödül için Merkezimiz yetkililerine teşekkür ederek, daha önce çalıştığı bir kurumdan ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Atatürk Kültür Merkezinde 6 yıl çalıştığını ifade eden Öner, Merkezimizin milli kültüre çok önemli katkıları bulunduğunu vurguladı. Bir toplumun kalkınması ve gelişmesinin milli kültürüne sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğine işaret eden Öner, ancak milli kültürün gelişmesi için eğitim kurumlarıyla basın yayın organlarından gerektiği kadar istifade edilemediğini belirtti.

Ödül töreninden sonra A.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Kılıç’ın başkanlığını yaptığı “Saygı Paneli”ne geçildi. Panele sırasıyla G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Fatih Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü uzmanı Dr. Dursun Ayan konuşmacı olarak katıldılar.

Yeni Çıkan Yayınlarımız

Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum ‘Klasik Türk Edebiyatında Biyografi’ Bildiriler, Editör: Filiz Kılıç, 773 sayfa, 2011, Ankara

Bilimsel kimliği ile birlikte kültürel ve bürokratik kimlikleriyle tanınan Mustafa İsen adına Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünce 6-8 Mayıs 2010 tarihleri arasında Nevşehir’de, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu düzenlenmiş ve bu toplantıda sunulan 49 bildiri Merkezimizce bir kitap halinde yayımlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Kitapta ayrıca sempozyum açış konuşmalarıyla birlikte, Mustafa İsen’in biyografisi ve bibliyografyasına da yer verilmiştir.

Plevne Türküleri, Mehmet Naci Önal, 189 sayfa, 2011, Ankara.

Plevne türkülerinin birbirinden uzak coğrafyalarda söylenmiş olması, bu türkülerin bir destana dönüşmesi, tarih sahnesinde Plevne Savaşı’nın nasıl bir heyecana yol açtığını göstermektedir. Bu eserde, Plevne türküleri örnek alınmış ve söz konusu türkülerle tarihî gerçeklerin örtüşüp örtüşmediği üzerinde durularak tarihî belgeler ve bilgiler ile dörtlüklerin her bir dizesi karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda, türkülerin sözlü tarihinin, resmî tarihin yazmadıklarını da tamamladığı görülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu Saat Kuleleri, Hakkı Acun, 268 sayfa, 2011, Ankara.

Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında saat Kuleleri üzerine yapılan bu araştırmada, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Irak, İsrail, Karadağ, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Romanya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan ve Yunanistan olmak üzere toplam 20’nin üzerinde değişik ülkede belirlenen 260’a yakın saat kulesiyle birlikte, bu kulelerinin tarihçesi, çeşitleri, konumları, çalışma düzenleri üzerine bilgilere yer verilmiştir.

Türkiye’de Müzik Kültürü, Editörler: Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk, 504 sayfa, 2011, Ankara.

Basımını Atatürk Kültür Merkezinin üstlendiği ve Türkiye’nin müzik kültürünü tarihsel süreç perspektifinde ele alarak Bilkent Üniversitesi’nin organizasyonuyla 29-31 Mayıs 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen kongrede sunulan bildirilerden oluşan bu kitapla, Türkiye müzik kültürüne ışık tutacak bilgi, belge, gözlem ve değerlendirmeler bilim dünyasının ve okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.

Şekil ve Tablolar