Anahtar Kelime Sayfalar
marxist critism 63
akabi hikâyesi 63
westernization 63
social structure 63
religion 63
type 63
marksist eleştiri 63
batılılaşma 63
sosyal yapı 63
din 63
tip 63
television 25
audience 25
audience studies 25
convergence 25
fragmentation 25
televizyon 25
izleyici 25
izleyici araştırmaları 25
yakınsama 25
fragmanlaşma 25
levent style in classical turkish literature 5
klasik türk edebiyatı 5
divan şiiri 5
levent 5
levendâne tarz 5
görüş 43
journal 43
art-literature 43
culture in 1930s 43
ahmet hamdi 43
ahmet kutsi 43
dergi 43
sanat-edebiyat 43
1930’larda kültür 43
philosophy 75
discourse 75
silence 75
death 75
felsefe 75
söylem 75
susku 75
ölüm 75
modern turkish story 85
short story 85
genre 85
typology of genre 85
sub-genre 85
modern türk öyküsü 85
kısa öykü 85
tür 85
tür tipolojisi 85
alt tür 85