Araştırma Makalesi

Klasik Türk Şiirinde Levendâne Tarz

Abdullah AYDIN

Sayfalar: 5-24 DOI: 10.32704/erdem.536801
795 459

Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma

Kumru BERFİN, Emre ÇETİN

Sayfalar: 25-42 DOI: 10.32704/erdem.536832
1876 418

Akabi Hikâyesi’ne Marksist Eleştirel Bir Yaklaşım

Birsel SAĞIROĞLU

Sayfalar: 63-74 DOI: 10.32704/erdem.536808
823 1082

Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Susku

Vefa TAŞDELEN

Sayfalar: 75-84 DOI: 10.32704/erdem.536838
3286 388

Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950)

Oktay YİVLİ

Sayfalar: 85-103 DOI: 10.32704/erdem.536817
1637 980