Önder GÖÇGÜN

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı DENİZLİ

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa,dil,edebiyat,fikir dünyası,psikoloji,roman,diyalektik metod

Özet

Peyami Safa'nın hemen bütün eserleri ve özellikle, en güçlü tarafını temsil eden romanları ve fıkraları, engin bir bilginin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, getirdiği yeni görüşlerle, duyuş ve düşünüşlerle bizi, kaynağını Türk milli kültürünün oluşturduğu esaslı sentezlere götürmektedir. Ona göre, her bilim adamı iyiyi, güzeli, doğruyu, gerçeği, hakkı ve hakikati bulabilmek ve objektif, tarafsız olabilmek için "kelimelerle düşünmeli" ve bu maksatla da edebiyatla devamlı temas halinde olmalıdır. Bu çalışma romancı kimliğiyle bütünleşen bir şekilde Peyami Safa'nın düşünce dünyasını incelemeyi amaçlamaktadır.

1 Elif Naci, “Anılardan Damlalar”, Milliyet Sanat, Haziran 1980, S.5, s.67.
2 Peyami Safa, “Gençlere Söylemek İstediklerim”, Tercüman, 3 Kasım 1959, s.2.
3 Namık Kemal, “Mukaddime-i Celâl”, Mecmua-i Ebuzziyâ, -IV- Yıl:1302 / 1884, s.1215-1216.
4 “İlâ âhirihi”nin kısaltılmış şekli olup; “bu iş, sonuna kadar böyle gider” demektir.
5 Peyami Safa, “Kültür ve Edebiyat”, Kültür Haftası, S.1 ve Objektif:2, İstanbul 1999, s.15-17.
6 Peyami Safa, “Millet ve İnsan”, İstanbul 1943, s.12.