Anahtar Kelime Sayfalar
translator 1
writer 1
habitus 1
cultural capital 1
symbolic capital 1
nurullah ataç 1
çevirmen 1
yazar 1
kültürel sermaye 1
sembolik sermaye 1
folk beliefs 25
social beliefs 25
personal beliefs 25
fortune 25
misfortune. 25
halk inançları 25
sosyal inançlar 25
kişisel inançlar 25
uğur 25
uğursuzluk. 25
Âyan (notable person) 46
aydın 46
cihanoğlu family 46
cihanzade 46
koçarlı 46
ottoman 46
foundation. 46
âyan 46
cihanoğlu ailesi 46
cihanzâde 46
osmanlı 46
vakıf 46, 79
bitlis 79
zawiya 79
waqf 79
land registry books 79
sharafnama. 79
zâviye 79
tapu tahrir defterleri 79
şerefnâme. 79
prime ministry ottoman archives 119
exploration book 119
refahiye 119
mosque 119
architecture. 119
başbakanlık osmanlı arşivleri 119
keşif defteri 119
cami 119
mimari. 119
metre 141
usûl 141
kitabu İlmi’l-musiki 141
kevserî mecmuası 141
turkish music. 141
vezin 141
kitabu i̇lmi’l-musiki 141
türk musikisi. 141
incense 170
incense burner 170
belief 170
ceramic 170
glaze 170
figure of siren 170
buhur 170
buhurdan 170
inanç 170
seramik 170
sır 170
siren figürü 170