Sunuş

Araştırma Makalesi

Yaşayan Kültürel Miras: Sermayelendirme ve Değerleme

Erol GÜLÜM

Sayfalar: 91-110 DOI: 10.32704/erdem.2022.83.091
0 74

Trabzon’da Günümüze Ulaşmayan Saraçzade / Hacı Pir Medresesi ve Mimarisi

Nurcan YAZICI METİN

Sayfalar: 185-212 DOI: 10.32704/erdem.2022.83.185
0 66

Sanat ve Edebiyat

Mehir’in Klasik Türk Şiir Evrenindeki Algısı

Nazire ERBAY

Sayfalar: 73-90 DOI: 10.32704/erdem.2022.83.073
0 74

Makale

Yayın Değerlendirme

İsmail Gelenbevî ve Satranç Risâlesi Üzerine

Hasan Ali ÇETİN

Sayfalar: 213-222
0 97